Om TFTgestalt.no

TFTgestalt holder til i Stavanger og driver med behandling og selvutvikling som hjelper mennesker til å bli kvitt vonde følelser, tanker eller relasjonelle vansker som på en eller annen måte hindrer dem i livet.

Behandlingen kan nyttes ved plager som post-traumatiske reaksjoner, endring i konsentrasjon eller følelser etter vold, ulykker eller andre sterke opplevelser. Andre plager kan være depresjon, angst, fobier, sinne, sjalusi, sorg, lav selvtillit, konsentrasjonsproblemer, dysleksier, repeterende tanker, utbrenthet, energiløshet, vektproblematikk, smerter, grensesetting og konflikter.

Tankefeltterapi er behandling som hjelper mennesker til å bli kvitt ettervirkninger etter vonde opplevelser. Metoden er lett banking på akupunkturpunkter, er bivirkningsfri og kan læres hurtig.

Gestaltterapi er samtaler med fokus på kropp og følelser. Dette er en varm og utviklende metode, som kan brukes overfor alle problemer en kan ta frem i terapi. Effekten er at en blir bedre til å mestre sine utfordringer i livet.

Det veksles mellom de to behandlingsformene etter behov. I første time i begge behandlingsformer foregår kartlegging, avtaler om behandling og fastlegekontakt, forventet varighet og oppfølging, i tillegg til behandlingsstart.