Gestaltterapi

Etter at vonde følelser er endret og forsvunnet, er det behov for utvikling av nye strategier og gode livsvalg. Her brukes gestaltterapi som en metode til utvikling.

Gestaltterapi er en relasjonell og fenomenologisk behandlingsform som også tar utgangspunkt i følelser og kropp. Resultatet av gestaltterapi er erkjennelsen av hvordan en selv har vært deltaker i å utvikle strategiene som er blitt uhensiktmessige. En får krefter til å legge merke til sine behov, og til å dekke dem, så en kan tillate seg og sine omgivelser å få et godt liv.

Det var Fritz Perls, Laura Perls og Paul Goodman i 1950 – 70 som uviklet gestaltterapien. I denne behandlingsformen er oppmerksomt nærvær i nuet verktøyet for endring. Metoden kan anvendes nærmest overalt, og blir brukt i skolevesen, organisasjoner, i terapi og utvikling.