Traumer i utsatte yrker

Akuttpersonell og militært personell vil ha lagret sterke opplevelser fra sitt arbeide etter å ha tatt seg av andres traumer eller selv blitt utsatt. Påvirkning fra disse yrkene kan gi problemer med konsentrasjon, følelser, relasjoner eller forårsake kroppslige vansker av mange slag. Det kan gå så langt at en møter veggen og ikke makter å arbeide, ha sosial kontakt eller å ta vare på seg selv.

Traumatisering er vanligvis regnet som vanskelig å behandle, også medikamentelt. Psykosensorisk terapi som TFT er i en klasse for seg i traumebehandling, og kan få en tilbake til et normalt liv på kort tid, dersom en kommer i behandling. En kan da bli helt fri for den vedvarende smerten fra fortiden.

Metoden TFT kan læres og brukes som en selvhjelpsteknikk, og læres videre til kolleger eller andre. En fordel med TFT for mennesker i yrker med taushetsplikt er at det ikke alltid er nødvendig å fortelle selve historien. Å våge å oppleve den vonde følelsen er tilstrekkelig for å kunne nyttiggjøre seg behandling.