Evne til å kommunisere

Ofte opplever behandlere at mennesker med nedsatt evne til å kommunisere er vanskelig tilgjengelige i behandling. Dette kan være mennesker med nedsatt intellektuell kapasitet, små barn, flyktninger med lite norskkunnskaper eller mennesker som ikke kan fortelle på grunn av sin taushetsplikt.

Overfor alle disse er TFT et nyttig hjelpemiddel fordi klienten kan behandles med TFT uten å fortelle sin historie til behandler. Dersom en er i stand til å forstå at en skal merke og holde fast i den vonde følelsen, vil det være tilstrekkelig til å få effekt.

Gestaltterapi er noe mer avhengig av språklig forståelse, og tolk eller hjelper kan være nødvendig.

Ved starten på alle behandlingsforløp informeres også pasientens fastlege.