Pasienter under psykiatrisk behandling

Fra 2016 igangsetter helseforetakene tilbud om medikamentfri behandling av pasienter i psykiatri. Gestaltpsykoterapi og TFT er medikamentfri behandling hvor fokus er på fjerning av traumer.

Når gamle traumer fjernes, blir pasienten lettere tilgjengelig for annen behandling og samarbeid, de vonde følelsene blir ikke så sterke og dominerer ikke lenger terapien. Dersom en er under psykiatrisk behandling i helseforetakene og ønsker medikamentfri og bivirkningsfri behandling, kan det samarbeides med behandlende instans om tilleggsbehandling med TFTGestalt for å dekke dette behovet.

Ved behov kurses behandlingsstaben ved institusjonen i metoden med oppfølgende veiledning. Metoden vil ikke erstatte behovet for tillit, kontakt, personlig varme eller terapeutisk erfaring, men vil være et nyttig tilleggsverktøy i et behandlingsrepertoar.