Kurs i traumerelatert gestaltterapi

Kurs i traumerelatert gestaltterapi for helsepersonell og andre,     12 timer,      Ta kontakt for pristilbud.

Kursing i dynamisk tenkemåte, hvordan en kan tolke kroppslige uttrykk, og hvordan en kan se og finne nøkler til å nyttiggjøre seg den terapeutiske relasjonen. Kurset innholder praktiske øvelser og egenutvikling. Aktuelle situasjoner fra deltakernes hverdag kan tas opp.

         Behovsprosessen
         Kontaktsyklus
         Utredning
         Diagnostisering
         Gruppeprosessen
         Individuelle og relasjonelle kontaktmekanismer
         Erkjennelse