Veiledning

I gestaltveiledning for behandlere, lærere eller andre utforskes sammenhengen mellom relasjoner til egne pasienter/elever og ens egen historie, i tillegg til direkte pasientbehandling/relasjonshåndtering.

Det gis individuell veiledning for ledere eller ansatte, eller gruppeveiledning.

Individuell veiledning,                       Timepris        800,-

For hele grupper à 4-7 deltakere,     Timepris,     1.200,- (min. 3 timer)