TFT - Tankefeltterapi

I tankefeltterapi, som brukes her, berører klienten eller behandleren punkter på klientens ansikt, hender og overkropp, samtidig som behandleren hjelper klienten til å være oppmerksomt tilstede i de vonde følelsene. De vonde følelsene blir mindre eller borte, og kan til slutt falle ut av oppmerksomheten. Roger Callahan, en amerikansk psykolog, oppdaget disse kroppslige systemene for å kurere følelsesmessige skader. Han utviklet metoden tankefeltterapi, som er den første av nå flere psykosensoriske behandlingsformer.

I behandlingsformer som EMDR, EFT, EDxTM, TAT, ND (og mange flere) bruker klienten sensorisk og motorisk aktivitet sammen med oppmerksom tilstedeværelse i følelsene. Da nås og fjernes følelsen av avmakt fra de tidligere vonde opplevelsene, som ligger til grunn for problemene i dagliglivet.

I 2012 ble tankefeltterapi godkjent som tilleggskurs av den amerikanske psykologforeningen, etter at det er fremkommet tilstrekkelig forskning som støtter metoden. Det hender at tankefeltterapi ikke virker. Dette gjelder et par prosent av pasientmaterialet. Da er det mulig å bruke gestaltterapi.