Unge og voksne

Eksempler på temaer som voksne tar opp i behandling kan være angst, depresjoner, skilsmisser, traumer, samlivsproblematikk, stress, utbrenthet, sorg eller tap, eksistensielle spørsmål eller avmakt.

TFTGestalt kan hjelpe med studieproblematikk som eksamensnerver, studiepress og prestasjonsangst. Andre aktuelle ungdomstemaer som relasjonsproblemer og parkonflikter eller problemer med følelser som stopper en fra å gjøre gode valg, kan også behandles.

Til TFTGestalt blir det også henvist ungdom fra barnevernet som er i ferd med å lære seg å stå på egne ben, eller som trenger å fjerne gamle traumer.