... All psykoterapi er behandlingen av avmakt.

Mange sosiale, kroppslige og følelsesmessige problemer har røtter i smertefulle eller skambelagte avmaktsopplevelser fra tidligere i livet. Ikke alltid huskes eller merkes disse opplevelsene, men kroppen husker dem og lagrer dem.

Det som merkes, spesielt av omgivelsene, er forsvarsmekanismene som en lager for å verge seg mot at avmakten/traumet skal gjenta seg. Eksempel på disse mekanismene er mange slags unngåelsessymptomer og diagnoser, f.eks. angstreaksjoner, kroppslige spenninger og smerter, depresjoner, rus og avhengighet, spiseforstyrrelser, tvang, vonde følelser og irrasjonelle reaksjoner overfor ens nærmeste.

Det er disse beskyttelsesmekanismene som er synlige for andre. Mange slike avmaktsopplevelser fyller «lagerkapasiteten» i kroppen, og en bruker mye tid og krefter på uhensiktsmessig beskyttelse, i stedet for å håndtere dagliglivets strøm av utfordringer.

TFTGestalt anvender kroppsorientert psykoterapi som TFT og gestaltpsykoterapi for å tømme lagret avmakt og sette en i stand til å glede seg over livet. TFT fjerner de grunnleggende smertefulle følelsene fra gamle avmaktsopplevelser, og med det fjernes også hindre for positiv utvikling. Mange forteller om følelser av frihet, glede, letthet, gamle byrder som er borte etter behandling. Gestaltpsykoterapi uvikler en til å komme på lag med seg selv, til å finne mening og ta de valgene en trenger.

Endepunktet for terapi er at en kjenner seg mer levende og man har en følelse av å ha blitt mer seg selv.