TFTgestalt.no

Det er vondt og ofte ensomt å streve med vanskeligheter i livet.   Da kan det være godt å ha noen å være sammen med om det som ikke er så lett å snakke om.

Sammen med meg kan du gjøre en reise til deg selv. Jeg kan være med deg i det du måtte trenge å være sammen med noen om,  enten du forteller meg om det eller ikke har ord for det.  
Etterpå kjennes det annerledes og lettere ut.

Jeg arbeider etter prinsippene i traumesensitiv omsorg. Til meg kommer voksne, ungdom og barn som har vonde opplevelser bak seg, og som ønsker å få det bedre.  Jeg arbeider også som veileder for profesjonelle som arbeider med andre mennesker som har det vondt.  Mine klienter møter meg med alle slags vanskeligheter;  i forholdet til andre, med følelsesmessige vansker inne i seg selv, i kriser eller i langvarige låste situasjoner. Ingen vansker er for store eller uhåndterlige til å kunne deles, med eller uten ord.  Endepunktet vil være at du kjenner deg  friere og mer levende  og føler at du har rett til å være deg selv uten frykt.

Årene som behandler har gitt meg en usvikelig tro på endring, at ingenting er umulig, og at de som våger får det til, og endrer retning i livet mot mer glede og tilfredshet.