Barn

Eksempler på problemer barn kan behandles for er dysleksi, redsel for andre barn eller lærere, aggresjon, skolevegring, mobbing, følelser forbundet med tilknytningsproblematikk og vonde følelser etter traumatiske opplevelser.

Noen BUP avdelinger har tatt i bruk tankefeltterapi fordi den er naturlig, rask og bivirkningsfri og barna slipper å miste verdifull tid/skole siden behandlingstiden er så kort. Med TFT slipper barna også omfattende tankearbeide og kan ha en behandlingstid på så kort tid som to-tre timer.

Det veksles mellom de to behandlingsformene etter behov. All behandling omfattes av faglig taushetsplikt.