Tankegrunnlag

Felles for de to behandlingsformene er en forståelse av at mennesker som levende organismer har utviklet meningsfulle og hensiktsmessige systemer for overlevelse. En grunnleggende holdning er også at alle mennesker gjør det beste de kan, for overlevelse og liv. Strategier for overlevelse kan utenfra synes å være ekstremt uhensiktsmessige, men oppstår som respons på ekstreme opplevelser, ofte som eneste mulige handling.